BLOGAS

ROT kompensacijų pinklės

Lina Mandrijauskienė      2018-06-05 Švedijos spaudoje apstu antraščių apie mažų statybinių įmonių patiriamus nuostolius privačiame sektoriuje. Dažniausiai taip atsitinka tuomet, kai mokesčių inspekcija (Skatteverket) atmeta mokesčių lengvatos prašymus (ROT –avdrag, valstybinė kompensacija) už klientui atliktus darbus. ROT kompensacija atrodytų kaip lengvi valstybės pinigai statybinėms įmonėms privačiame sektoriuje, tačiau taip galvoti nereikėtų. Mokesčių inspekcija gali iš karto išmokėti kompensaciją, tačiau…

PLAČIAU

Keičiama ID06 kortelių sistema

Vaida Strazda    2018-05-16 ID06 kortelės ir atsižymėjimo darbo vietoje sistema buvo sukurta kaip prevencija nelegaliai darbo jėgai. Tai, kad sistema neveikia taip, kaip manyta ir, kad yra spragų ją apeiti, ID06 organizacijai nebuvo paslaptis. Ko jie nesitikėjo, tai apgaudinėjimo masto, kaip plačiai Švedijos statybose manipuliuojama šia sistema. Švedijos darbo inspekcija, pasienio policija ir mokesčių inspekcija suvienijusios jėgas vykdo statybviečių…

PLAČIAU

Teisė nuskaičiuoti nuo atlyginimo

Vaida Strazda   2018-03-14 Švedijoje darbo vietas kuriantys verslininkai turėtų prikąsti liežuvį prieš ištardami ”nuskaičiuosiu nuo atlyginimo”. Švedijos darbo teisė šiuo klausimu įspraudžia darbdavį į labai griežtus rėmus. Yra įvairių situacijų kai darbdaviai norėtų išskaičiuoti tam tikrą dalį pinigų iš išmokamos algos ir jaustųsi turintys tam teisę. Gali būti tam svari priežastis, tačiau dauguma atvejų darbdavys turi gauti darbuotojo raštišką sutikimą…

PLAČIAU

Naujoji ES direktyva komandiruojančioms įmonėms

2018-03-02  Vaida Strazda Europos sąjunga užbaigė ilgas ir daug prieštaravimų kėlusias diskusijas dėl komandiruojamos darbo jėgos. Sprendimas: į užsienį siunčiami darbuotojai privalės gauti priimančios šalies atlyginimą ir kitas išmokas. ES komandiruočių direktyva Švedijoje plačiausiai naudojama statybų ir transporto sektoriuose. Darbuotojams, įdarbintiems savo šalyje, galioja tos šalies mokesčiai, socialiniai draudimai, darbo teisė bei ten sutartas atlyginimas. Paprastai komandiruotpinigiai, kurie nėra apmokestinami…

PLAČIAU