Szkolenie bezpieczeństwa pracy

Szkolenie bezpieczeństwa pracy

Szkolenie bezpieczeństwa pracy

W Szwecji  i Norwegi Consulte AB proponuje wymagane szkolenie bezpieczeństwa pracy w języku litewskim, rosyjskim, polskim, angielskim. Współpracujemy z lokalnymi organizacjami i instytucjami, które wydają świadectwa bezpieczeństwa.

W organizowanym szkoleniu mogą uczestniczyć przedstawiciele różnych firm lub jednej. Minimalna liczba uczestników jest 8 osób.

Kompetencję zdobytą za granicą Consulte AB jest upoważniona rejestrować do elektronicznej bazy danych inspekcji pracy.

Harmonogram szkolenia BHP znajdziecie w kalendarzu Consulte AB.