Doradztwo prawne dla biznesu

Doradztwo prawne dla biznesu

Doradztwo prawne dla biznesu

Poszukujesz odpowiedniej formy działalności w Szwecji lub Norwegii?
Przedstawiona przez zleceniodawcę umowa, jej treść nie jest do końca zrozumiała albo już powstał konflikt?
Niewypłacalny klient? Umowa uzgodnienia była ustną?

Co jest ważne dla pracodawcy, który zatrudnia pracownika  lub po prostu deleguje pracownika za granicę do Szwecji, Norwegii? Siła nacisku związków zawodowych?

Wypadek przy pracy?

To są nasze codzienne pytania z rozmaitymi rozwiązaniami. Zespół Consulte AB proponuje udzielania konsultacji prawnych i współpracę międzynarodową, co pomaga unikać nieporozumień, rozwiązać sytuacje konfliktowe bez sądu i dużych kosztów.

  • Kontrola i analiza umów budowlanych i współpracy
  • Przedstawimy dla Państwa różne formy działalności gospodarczej. Pomożemy je realizować.
  • Pomożemy Państwu odzyskać nie wypłacone pieniądze przez komornika sądowego lub sąd
  • Umowa między pracodawcą a pracownikiem, podatki socjalne i interpretacja gwarancji. Pomóc prawna w rozwiązywaniu konfliktów.
  • Doradztwo prawne dla biznesu