TJÄNSTER

TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER

Consulté AB är ett konsultföretag för utländska arbetsgivare och exportföretag i Skandinavien.

Vi sätter alltid Din verksamhetsvision i första plats – ger all information kring det, utbildar, guidar Dig till bästa kontakter i branschen. Beslut är alltid Ditt. Vi upplysser om möjliga valalternativ och förväntade påföljder efter vår erfarenhet och branschprognos. Frågor som Du upplever som  svåra är intressanta för oss och oftast har vi redan ett svar på dem.

Consulté AB syfte är att skapa mer effektiv och pålitlig samarbetsplatform för exporterande Baltiska och Polska företag i Sverige. Öka arbetsgivares kompetens inom det utländska regelverket, betona socialt ansvarstagande och organisationsförbättring.