Entreprenad och avtalsjuridik

Entreprenad och avtalsjuridik

Entreprenad och avtalsrätt

Tvist med utländsk beställare eller entreprenör? Är ni vilse i utländska lagar och regler och inte kan prata samma språk? Det kan vara mycket svår och ofta påkostad situation man har hamnat i. Consulté AB teamet guidar Dig ut ur det obehagliga tvisten och står vid Din sida även i utlandet. Tolkar, stödjer, gynnar Dina intresse i det lokala rättssystemet, myndigheter och organisationer.

Consulté AB har en välutarbetat kontaktnät med lokala jurister och advokater om så kräver omständigheter.

Skicka in ett avtal till oss innan Du tecknar det. Vi läser entreprenads, anställnings, köp, bolagsavtal och kommenterar deras svaga och riskfulla moment.  Vill Du ha avtalet översatt till något av språk som vi behärskar, det gör vi gärna.

Kollektivavtal förklaring och hjälp att teckna det med aktuell organisation. Hur tillämpar man kollektivavtals normer i sitt utländska företag? Vi hjälper Dig att förstå och göra rätt från början då man bygger grund för långsiktiget i exportlandet.