Seminarium och konferens

Seminarium och konferens

Seminarium och konferens

Det ställs olika krav på arbetsgivare i olika länder. Consulté AB som har Sverige som sitt hemland, väljer att ha svenska normer som utgångspunkt i sina seminarium.

Vi känner oss trygga med de jämställdighets, sociala ansvars och hållbarhets frågor som ställs till arbetsgivare och vill upplyssa om det utländska företag. Vi har märkt att företagsledare tillämpar det inte bara för jobb i Sverige utan tar det kunskap dem fått hem till sitt organisation. Det höjer ribban, det glädjer oss.

Consulté AB samordnar seminarium och konferens för ökad arbetsgivares kompetens, kunskap och moraliska normer.

Seminarium, konferens, utbildningar hålls på aktuella språk med aktuella landets exemplen och jämförelser.