Utbildning

Utbildning

Utbildning

Consulté AB utbildar i en rad arbetssäkerhetskurs som Skandinaviens myndigheter kräver. Det gör vi på litauiska, lettiska, ryska eller polska.

Har Du utländskt utbildningsbevis? Vi ser till att den blir godkänd i exportlandet också.